Swifterbant | straatinfo

Swifterbant info site

Nieuws en informatie over Swifterbant.

 

112 meldingen

Over Swifterbant

Swifterbant is een dorp en een wijk in de gemeente Dronten, in de provincie Flevoland. Het dorp heeft 6436 inwoners, in 1972 nog slechts 2870 inwoners.
Swifterbant werd in 1957 ontworpen in de vanaf 1950 drooggelegde polder Oostelijk Flevoland. In 1962 werden de eerste huizen opgeleverd. De bewoners vinden emplooi in de landbouw in de polder, en in nijverheid en dienstverlening in de plaatsen Dronten en Lelystad.
De naam Swifterbant verwijst naar een gouw uit de vroege middeleeuwen, die ten noorden van de Veluwe gelegen moet zijn geweest. Dit gebied is echter grotendeels in de golven van het latere Almere verdwenen. De naam zou zoiets als 'links gelegen' betekenen. Het zou dan de tegenhanger zijn van Teisterbant, 'rechts gelegen', een andere gouw uit de vroege middeleeuwen. Deze gouw lag in het Rivierengebied.
In de nabijheid van het huidige dorp Swifterbant is een prehistorische nederzetting gevonden. Het gaat om een vestiging van steentijdjagers op wat in die tijd hoger gelegen rivierduintjes waren. De cultuur van deze mensen is door de voorwerpen die ze maakten van anderen te onderscheiden en wordt naar plaats de Swifterbantcultuur genoemd.

Gelegen in: Nederland
Bron(nen):
freebase.com/m/0bctz7 , wikipedia.org, wikipedia.org